Ambitie en durf voor Gent

Ambitie en durf voor Gent

Het bestuur van Open Vld Gent heeft de startnota van delegatieleiders Mathias De Clercq en Filip Watteeuw unaniem goedgekeurd.De startnota zal dienen als raamwerk voor een toekomstig bestuursakkoord tussen Open VLD, Groen, sp.a en CD&V. In 14 ambitieuze werven zetten ze de bakens uit voor het Gent van morgen, met een bruisende economie, schone lucht en veilig verkeer, betaalbaar wonen en armoedebestrijding.

De vier partijen gaan voor een ambitieus bestuur dat zichzelf in vraag durft te stellen en zich laat uitdagen. “We moeten als stad absoluut vooroplopen, maar ook achterom kijken om te zien of iedereen mee is. We gaan de Gentenaars daarom nog nauwer betrekken, met onder andere wijkbudgetten en stadsbrede debatten,” zegt Mathias De Clercq.

Deze nota legt de basis voor een ambitieus bestuursakkoord dat bakens zal verzetten voor Gent en de Gentenaars. Om ook de komende zes jaar van Gent de schoonste en wijste stad van Vlaanderen te maken.

DOWNLOAD HIER DE NOTA