Mathias ondertekent Gents Arbeidspact

Mathias ondertekent Gents Arbeidspact

Een belangrijk speerpunt uit de campagne van Open Vld Gent is een feit: een ambitieus Gents Arbeidspact om meer Gentenaars aan een job te helpen.

De Stad Gent, VDAB en de sociale partners lanceren een ambitieus Arbeidspact voor Gent. Met twintig acties helpen ze samen 2.500 werkzoekende of anders-actieve Gentenaars aan werk. Het pact richt zich ook op de arbeidsmarkt van de toekomst: inclusieve werkvloeren, levenslang leren en werkbaar werk staan centraal. Het Arbeidspact is het resultaat van succesvolle sociale dialoog in Gent, zonder taboes en met het oog op concrete acties.

Mismatch op de Gentse arbeidsmarkt
Hoewel er in Gent 11.000 vacatures open staan, zijn er ook 12.000 werkzoekenden. Bovendien zijn er nog de ‘anders-actieven’. Dat zijn mensen die om verschillende redenen niet gekend staan als werkzoekend. Het Arbeidspact wil de werkzaamheidsgraad voor Gent van 68,6 procent naar 70 procent brengen, goed voor zo’n 2.500 extra mensen aan het werk.

Het hebben van een job is nog altijd de beste vorm van sociale bescherming. – Mathias De Clercq, burgemeester

Een breed partnerschap
Het Arbeidspact wordt gedragen door vele partners: de Stad Gent, VDAB, werkgeversorganisaties Voka en UNIZO en de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB. Zij zijn verenigd in de drie doelstellingen van het pact: 2.500 Gentenaars extra aan het werk, de werkloosheidsgraad van Gent (9,4%) op het niveau van de Vlaamse centrumsteden (gemiddeld 7,88%) en de invullingsgraad van de vacatures omhoog brengen.

We zijn een echt samenwerkingscollege dat intern, over de bevoegdheden heen, samenwerkingsverbanden zoekt. We reiken de hand naar externe partners om samen de uitdagingen waarvoor we staan aan te pakken. Het Arbeidspact is daar een mooi en tastbaar voorbeeld van. – Mathias De Clercq, burgemeester

LEES MEER HIER