Autodelen aanmoedigen

Autodelen aanmoedigen

In het Vlaams Parlement is een voorstel van resolutie goedgekeurd om autodelen verder te stimuleren. “De Vlaamse regering moet daarom nagaan hoe ze autodelen verder kan stimuleren,” vindt Mathias.

Het bezit van een wagen zal steeds meer aan belang verliezen. Eigen wagens worden vervangen worden door de beschikbaarheid van gedeelde voertuigen om van punt A naar punt B te rijden. Er bestaan al meerdere systemen van autodelen in Vlaanderen en meer dan 10.000 mensen maken er ook al gebruik van.

“Maar er is nood aan een erkenningskader zodat men als autodeelorganisatie niet langer bij elk lokaal bestuur een dossier moeten indienen,” zegt Mathias. “Gent is één van de voorlopers inzake autodelen. Ik ben er echter van overtuigd dat autodelen ook in landelijke gebieden zijn ingang zal vinden.”