Betere toekomst voor E17 viaduct

Betere toekomst voor E17 viaduct

Mathias diende samen met enkele collega’s uit het Vlaams parlement een resolutie in om het E17-viaduct in Gentbrugge grondig te renoveren.

Wie in Gentbrugge woont, kent het geluid: elke keer een auto of vrachtwagen over de naden van het E17-viaduct rijdt, weerklinkt het kenmerkende ‘gebonk’. Het toenemende verkeer zorgt bovendien voor steeds hogere concentraties fijn stof. Kandidaat-burgemeester Mathias heeft daarom samen met collega parlementsleden van meerderheid en oppositie een initiatief genomen om de geluidsoverlast aan te pakken. Ze roepen Vlaamse regering ook op om een alternatief uit te denken voor het viaduct.

Al sinds de jaren ’70 klagen omwonenden van het viaduct over geluidsoverlast. In de jaren ’80 kwamen er geluidsschermen, maar slecht uitgevoerde herstellingswerken in 2004 zorgden voor een verdere toename van de geluidshinder. In die hele periode is het verkeer over het viaduct bovendien vertienvoudigd naar 125.000 voertuigen per dag. De bewonersgroep Viadukaduk ijvert al lang voor oplossingen en bracht verschillende politici rond de tafel, waaronder Mathias.

Mathias: “We vragen dat er ten laatste tegen 2020 werk wordt gemaakt van een grondige renovatie van het viaduct. Die moet de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken en de luchtkwaliteit verbeteren. Daarnaast moet er een studie komen over mogelijke alternatieven voor het viaduct met oog op een duurzame oplossing op lange termijn. Dit in samenspraak met de buurtbewoners. Het is mooi dat we samen, over de partijgrenzen heen, constructief kunnen samenwerken in belang van de inwoners van Gentbrugge.”