Clubs als Kompass zijn een vrijhaven, geen vrijgeleide

Clubs als Kompass zijn een vrijhaven, geen vrijgeleide

Ik heb het de voorbije weken veel moeten lezen: ‘Er kan niets meer in Gent’, ‘We maken het nachtleven dood’ en gisteren nog ‘Gent heeft geen vertrouwen in mensen die willen experimenteren’. Gent krijgt het verwijt dat het een slaapstad dreigt te worden door het cafés en clubs moeilijk te maken.

Vooreerst: sluitingsuren of sluitingen opleggen gebeurt niet zomaar. Daar gaat steevast een heel traject aan vooraf van overleg, waarschuwingen en mogelijkheden tot verweer. Het opleggen van een bestuurlijke maatregel is steeds het ultieme middel als blijkt dat dialoog niet leidt tot wezenlijke verbeteringen op het terrein. In De Morgen van 27/3 wordt een café-uitbaatster geciteerd die stelt dat het volstaat dat 1 iemand klachten indient om een sluitingsuur op te leggen. Dat is onzin. Er worden nooit maatregelen genomen op basis van klachten, wel op basis van positieve vaststellingen door de politie. Voor het desbetreffende café gaat het om 19 vaststellingen van overlast op iets meer dan een jaar tijd. En die vaststellingen komen er niet alleen na klachten.

Weloverwogen
De beslissing om Kompass Klub tijdelijk te sluiten heb ik weloverwogen genomen op basis van een uitgebreid dossier met veel bezwarende elementen afkomstig van parket, politie en onze stadsdiensten. Daarbij wordt nooit over één nacht ijs gegaan. Er is verschillende keren overleg geweest, dat bevestigt ook de uitbater. Vanuit de stadsdiensten werden veel inspanningen gedaan om de organisatie achter de club bij te sturen. Een tijdelijke sluiting was het laatste middel in een lange reeks pogingen om de uitbater voor zijn verantwoordelijkheid te stellen.
Ik ben absoluut voor een bruisend uitgaansleven in Gent. Het stadsbestuur ziet het nachtleven niet als een probleem, wel als een culturele en economische meerwaarde. Gent loopt vol van de creatieve ondernemers, van mensen die durven, van mensen die initiatieven op poten zetten en zo bijdragen aan onze stad. Dat moeten en zullen we koesteren.

Vrijhaven, geen vrijgeleide
Clubs als Kompass zijn een welkome vrijhaven, maar mogen geen vrijgeleide zijn om de openbare veiligheid aan te tasten. Laten we de feiten ook niet minimaliseren: er werden bij Kompass op 2 jaar tijd 240 gevallen van drugsbezit geregistreerd en 23 dealers opgepakt. Sinds begin 2017 zijn er 40 medische ploegen naar de club uitgestuurd, in het overgrote deel voor gevaarlijke intoxicaties. Het diensthoofd Spoedgevallen van UZ Gent uitte meermaals zijn bezorgdheid hierover. Er is een jongeman overleden met een zeer hoge dosis MDMA in het bloed, een andere jongeman moest gereanimeerd worden en belandde in coma. Tijdens verkeersacties in de onmiddellijke omgeving van de club wordt een bovengemiddeld aantal overtredingen vastgesteld van personen onder invloed van verdovende middelen en/of alcohol. Soms tot de helft van de gecontroleerde bestuurders begeeft zich dronken of onder invloed van drugs in het verkeer. Medewerkers van Kompass blijken ook elkaar en bezoekers te verwittigen bij drugscontroles.

Als de kans dat het fout loopt groter wordt, dan moeten de inspanningen om dat te vermijden ook aangescherpt worden. Hoe groter de club, hoe groter de eigen verantwoordelijkheid.

Goede huisvader
Als burgemeester moet ik handelen als goede huisvader en waken over de openbare veiligheid en de rust in onze stad. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid van de uitbater, die ook als goede huisvader moet handelen. Als de kans dat het fout loopt groter wordt, dan moeten de inspanningen om dat te vermijden ook aangescherpt worden. Hoe groter de club, hoe groter de eigen verantwoordelijkheid.

Gent moet bruisen
Uiteraard moeten we waken over de richting die onze stad uitgaat en dat doen we ook. Het is vreemd om te lezen dat Gent geen vertrouwen zou hebben in mensen die willen experimenteren. De Stad Gent zet al meer dan 10 jaar in op tijdelijke invulling van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Zowel Dok, Nest, Kerk als Kompass Klub zijn er op die manier gekomen. We zullen in de toekomst dergelijke initiatieven blijven steunen. Gent heeft dat soort vrijhavens nodig. Als instrumenten voor vernieuwing in onze stad, ver weg van het slaapstadje dat sommigen er van willen maken. Gent mag bruisen, Gent moet bruisen. Dat zit in ons DNA. We zijn een open, creatieve, diverse en contraire stad. Daar zullen we verder werk van maken, samen met de organisatoren en samen met de Gentenaars. In ons bestuursakkoord staat letterlijk dat we gaan voor een actieplan ‘Nightlife’ om het Gentse uitgaansleven te stimuleren. Dat plan gaan we niet schrijven op het stadhuis, dat gaan we doen samen met vele spelers uit het nachtleven. Laten we dus de krachten bundelen voor een bruisend, veilig en gezond uitgaansleven in ons geliefde Gent.