Geen pleziervaart in Gents Zwin

Geen pleziervaart in Gents Zwin

De bevaarbaarheid van de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle in functie van waterrecreatie maakt geen deel uit van de basisdoelstellingen van het Sigmaproject Scheldemander Gent-Wetteren. Dat blijkt na een parlementaire vraag van Mathias aan minister Ben Weyts. Die laatste heeft de Vlaamse Waterweg, die bevoegd is voor het project, dan ook meegegeven dat men deze functie niet verder uitwerkt. Lees meer