Doorstart voor plannen station Gent Sint-Pieters

Doorstart voor plannen station Gent Sint-Pieters

Alweer een dossier gedeblokkeerd: er zit opnieuw schot in het dossier station Gent Sint-Pieters.

De plannen voor het station Gent Sint-Pieters worden bijgestuurd. Dat heeft NMBS beslist na een constructief overleg met de Stad Gent. Er wordt een nieuwe overkapping uitgewerkt die het comfort voor de reizigers garandeert en architecturaal aansluit bij de reeds gebouwde overkapping. Daarnaast gaat er extra aandacht naar de kwaliteit van de vooropgestelde ondergrondse fietsenstallingen.

Het is goed dat het dossier Gent Sint-Pieters gedeblokkeerd is. We kunnen nu weer vooruit, met aangepaste plannen die een stad als Gent waardig zijn en ten goede komen aan de vele gebruikers van het station.
Mathias De Clercq, burgemeester

In september 2018 kwam NMBS met een gewijzigd voorstel voor de stationsplannen binnen het project Gent Sint-Pieters. De plannen dienden herzien te worden om binnen het vooropgestelde budget te blijven gezien de toename in aanbestedingsprijzen. De voorgestelde wijzigingen omvatten onder meer een beperking in uitgraving op niveau -1, met een aanpassing van de locatie van de fietsenstallingen en een vermindering van het aantal winkelruimtes tot gevolg. Ook werd de overkapping van de sporen herleid tot het voorzien van lage perronluifels, wat in een later ontwerp tot een platte overkapping werd aangepast.

Aantrekkelijk stationsconcept
Het Gentse stadsbestuur ging niet akkoord met deze aangepaste plannen en pleitte voor het behoud van een coherent, functioneel en aantrekkelijk stationsconcept, voldoende ruimte en comfort voor de gebruikers en behoud van genoeg kwalitatieve ruimte voor fietsers. Hierbij werd onder meer het voorstel gedaan om de verdere werken in fasen aan te besteden om zo de investeringskosten meer te spreiden.

Nieuwe overkapping
Naar aanleiding van de bezorgdheden van de projectpartners, werd na constructief overleg beslist om de voorliggende plannen bij te stellen. Er wordt een nieuwe kapstructuur uitgewerkt die architecturaal aansluit bij de overkapping boven de perrons 9-12, die al gebouwd is. Het comfort en de beleving van de stationsgebruiker blijft net als in het oorspronkelijke ontwerp gegarandeerd, maar wordt kostenefficiënter gerealiseerd. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed om in de ondergrondse ruimte de vooropgestelde fietsruimte op een kwalitatieve manier te voorzien. Ook wordt bekeken of er bijkomende capaciteit mogelijk is. Voor NMBS blijft het comfort van haar reizigers de absolute prioriteit. NMBS wil van Gent-Sint-Pieters een functioneler station maken, een intermodale hub waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere.

Alle projectpartners staan achter de vooropgestelde wijzigingen aan het ontwerp. Ze stellen alles in het werk om begin 2020 de volledige omgevingsvergunningsaanvraag op die basis in te dienen. Daarna volgt het openbaar onderzoek.