Flanders Technology 2.0

Flanders Technology 2.0

Onze economie is continu in beweging. De sectoren van gisteren zijn niet die van vandaag, en zeker niet die van morgen. Een weerbare economie is een diverse economie, die inspeelt op de snel veranderende samenleving. In Gent doen we dat. We zetten in op startend ondernemerschap, op een sterke technologiesector, op bijkomende ruimte om te ondernemen, op een bloeiende haven. Met resultaat: de voorbije 10 jaar zijn er netto 5400 ondernemingen en 25.000 jobs bijgekomen in onze stad.

We mogen niet op onze lauweren rusten. Gent moet absoluut die voortrekkersrol blijven spelen. In de 19de eeuw was Gent voorloper in industriële innovatie. Eind 20ste eeuw verzette Gent bakens met Flanders Technology International. Ook de komende decennia moet onze stad een belangrijke internationale rol spelen in toekomstgerichte sectoren zoals biotechnologie, cleantech, circulaire economie en energie. Gent is klaar voor Flanders Technology 2.0.

Dat zal niet alleen onze economie versterken, maar ook onze stad zelf. Wetenschap en technologie kunnen een antwoord bieden op de uitdagingen waarvoor we staan rond bijvoorbeeld klimaatopwarming, vervuiling en gezondheid. Gent mag niet terugplooien op zichzelf. We moeten ten allen tijde vooruit blijven kijken. Om zo onze stad, en onze samenleving verder vooruit te helpen.