Mathias in bres voor beter fietsbeleid

Mathias in bres voor beter fietsbeleid

Mathias pleitte in het Vlaams Parlement voor sterkere samenwerking tussen Vlaanderen en lokale besturen om onze fietsveiligheid te verbeteren.

Mathias: “Deze week werden Bonheiden, Deinze en Gent nog uitgeroepen tot Vlaamse fietsstad- of gemeente. Dat bewijst dat gemeenten en steden zelf veel kunnen doen. Hoewel de de Vlaamse inspanningen voor fietsbeleid zijn toegenomen, pleit ik er voor om de samenwerking met de lokale overheden te intensifiëren om fietsveiligheid van de Vlaming in de gemeenten verder te verbeteren. Tegelijk meldt Fietsberaad dat slechts 42 procent van de fietspaden langsheen de gewestwegen conform is met de voorschriften uit het Vlaamse Fietsvademecum. Ook daar moeten nieuwe inspanningen geleverd worden om deze nog veiliger te maken voor de fietsers.”

Leefbaarder Vlaanderen

Minister Weyts wees in zijn antwoord op de inspanningen die vandaag al geleverd worden ter verbetering van de fietsinfrastructuur o.a. in samenwerking met lokale overheden. Hij stelde echter ook dat er nog een lange weg te gaan is en Vlaanderen nog beter kan in vergelijking met de buurlanden. Tegelijkertijd wees hij ook op de verbeterde cijfers inzake verkeersveiligheid en het toegenomen fietsgebruik in de jongste jaren.

Mathias “Het is belangrijk te stellen dat in de voorbije jaren heel wat goed werk is geleverd om het fietsen te stimuleren in Vlaanderen. Dat neemt niet weg dat de bestaande inspanningen verder mogen opgedreven worden. Investeren in veilige fietsinfrastructuur leidt tot meer fietsverplaatsingen en dus een leefbaarder Vlaanderen met minder files, minder uitstoot, gezondere inwoners en een sterkere economie. We moeten hier dus samen verder werk van maken en ik stel vast dat er daarvoor meer dan ambitie bestaat.”