Mathias in de bres voor tram 1

Mathias in de bres voor tram 1

Tramlijn 1 wordt in 2022 volledig vernieuwd. Mathias trekt aan de alarmbel om te vermijden dat de lijn abrupt wordt onderbroken zoals met tramlijn 4 is gebeurd. ‘De Lijn mag ons dit geen tweede keer lappen’

Net zoals de sporen van tramlijn 4 zijn de sporen van tramlijn 1 er slecht aan toe. De Lijn gaat daarom de sporen tussen de Nederkouter en de Veldstraat in 2022 volledig vernieuwen, samen met de heraanleg van de straat. Vanaf 2018 zullen ook herstellingswerken gebeuren op de drukke tramas.

Mathias wil vermijden dat eenzelfde scenario gebeurt als met tramlijn 4 die zeer abrupt werd onderbroken door De Lijn. Hij riep de bevoegde minister daarom op om de hinder tot een absoluut minimum te beperken.

Het abrupte ‘van de ene dag op de andere’ afsluiten van de tramlijn naar Moscou is gewoonweg niet voor herhaling vatbaar. Dit mag niet meer voorvallen in Gent.

Het is belangrijk dat werken duidelijk in overleg met alle relevante actoren gepland zijn, dat De Lijn tijdig middelen hiervoor vrijmaakt en de hinder tot een absoluut minimum wordt beperkt. Het is goed dat er een concreet perspectief bestaat voor deze as. Het zal er nu echter op aankomen dit op een verstandige manier tot uitvoering te brengen met zo weinig mogelijk last voor de gebruikers van het openbaar vervoer.