Mathias burgemeester!

Mathias burgemeester!

De kogel is door de kerk: Mathias wordt de nieuwe burgemeester van Gent!

Voor het eerst in 60 jaar kent Gent opnieuw een liberale burgemeester! Mathias zal de komende 6 jaar de Gentse bestuursploeg van Open Vld, Groen, S.PA en CD&V leiden. De komende weken wordt gewerkt aan een ambitieus bestuursakkoord voor Gent.

De bevoegdheidsverdeling

Open VLD levert de burgemeester en twee schepenen. Groen vaardigt 4 schepenen af en deelt een 5de schepen met sp.a. De socialisten hebben daarnaast nog twee andere schepen. CD&V vervolledigt het college met een schepen.

Naast de burgemeester neemt Open VLD de bevoegdheden Economie, Ondernemen, Handel, Sport en Haven op zich en Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Cultuur.

De groene schepenen krijgen de bevoegdheden Mobiliteit, Openbare Werking, Architectuur en Stedenbouw; Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk, Jeugd, en Werk; Milieu, Energie, Klimaat en Wonen; Personeel en Toerisme; en ten slotte Feesten en Facility Management.

Voor sp.a zijn de pakketten Voorzitterschap BCSD, Welzijn en Financiën; en Openbaar Groen, Beleidsparticipatie, Cocreatie en Buurtwerk.

CD&V neemt Burgerzaken en Protocol op zich.

Groen en Open VLD delen het voorzitterschap en ondervoorzitterschap van de gemeenteraad.