Mathias hekelt defecte flitspalen

Mathias stelde in het Vlaams Parlement het hoge aantal defecte flitspalen aan de kaak. Bijna 1 op de 5 flitspalen werkt niet.

Mathias riep in het Vlaams Parlement de bevoegde minister op om het hoge aantal defecte snelheidscamera’s langs de gewestwegen terug te dringen. In sommige politiezones werkt er zelfs geen enkele camera. En dat is nefast voor de verkeersveiligheid op onze wegen.

“Om de verkeersveiligheid op het Vlaamse wegennet te verbeteren is het belangrijk dat de camera’s functioneren én dat mensen weten dat ze functioneren. De pakkans moet immers reëel zijn. Ik roep dan ook op om versneld werk te maken van het herstel van de defecte camera’s. Daarbij moet bijzondere aandacht gaan naar zones waar weinig of geen camera’s functioneren en locaties die gevoelig zijn voor verkeersongevallen.”