Mathias mee tegen klimaatopwarming

Mathias ondertekende het memorandum van Greentrack om in het verkiezingsprogramma van 2018 maatregelen op te nemen om klimaatopwarming tegen te gaan. 

Greentrack is een organisatie die de ecologische voetafdruk van de Gentse cultuurhuizen wil verlagen. Ze wil haar werking nu opentrekken door stadsbreed meer aandacht te vragen voor klimaatopwarming.

Mathias engageerde zich als kandidaat-burgemeester om dit thema ter harte te nemen en in het verkiezingsprogramma van 2018 maatregelen op te nemen om klimaatopwarming tegen te gaan.