Personenvervoer naar haven?

Personenvervoer naar haven?

Mathias pleit samen met zijn collega parlementslid Egbert Lachaert en de burgemeester van Zelzate Frank Bruggeman voor een degelijk en frequent openbaar vervoer van en naar de Gentse haven. Hij wil onder andere Spoorlijn 204 openstellen voor personenvervoer.

Het is geen geheim dat de Gentse haven bijzonder slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer. Nochtans loopt er een spoorlijn dwars door het havengebied. Alleen is die momenteel alleen geschikt voor goederenvervoer. Mathias pleit er daarom voor om die spoorlijn ook open te stellen voor reizigers.

10.000 wagens per dag minder

De omvorming van de spoorlijn zou een grote vooruitgang betekenen voor de 22.000 mensen die werken op de rechteroever van het havengebied. Alsook voor de 7.500 mensen die wonen in de Gentse kanaaldorpen. Volgens studiebureau Traject zou de spoorlijn maar liefst 10.000 wagens per dag van de weg halen, en het aantal ongevallen drastisch doen dalen.

Draagvlak is groot

Zowel de vakbonden, de werkgeversorganisaties als diverse gemeenteraden en de provincieraad steunen het project. Mathias vindt dan ook dat de tijd rijp is om een definitieve ‘go’ te geven aan de omvorming van de spoorlijn tot personenvervoer.

Het is hemeltergend dat er zo weinig openbaar vervoer voorzien is van en naar de Gentse haven. De openstelling van de spoorlijn 204 voor personenvervoer zou een enorme meerwaarde betekenen voor de werkgelegenheid in de haven, voor de uitstoot van minder fijn stof, voor een betere bereikbaarheid van de bedrijven en voor de ontlasting van de Kennedylaan – Mathias