Nieuw Actieplan Kraken

Nieuw Actieplan Kraken

Mathias is tevreden met het nieuwe Actieplan Kraken dat is voorgesteld door het stadsbestuur. In dit actieplan staat de bescherming van de woonst van elke Gentenaar centraal.

Met het nieuwe Actieplan wordt kraken expliciet opgenomen in het zonaal veiligheidsplan voor Gent. De kordate aanpak van kraken is hiermee duidelijk een prioriteit voor de politie. Zij zal steeds optreden bij vaststellingen en krakers identificeren. Bij bewoonde panden zal de politie overgaan tot onmiddellijke ontruiming. Bij onbewoonde panden zal de politie na klacht van de eigenaar of huurder conform de nieuwe kraakwet optreden.

Stedelijk contactpunt kraken

Er wordt een stedelijk contactpunt Kraken opgericht waar Gentenaars onmiddellijk terechtkunnen voor alle informatie rond kraken. Er zal ook bijkomende aandacht gaan naar politiecontroles bij gemelde afwezigheden van burgers. Om een correct beeld te krijgen van de kraakproblematiek en deze kordaat op te volgen wordt ook een digitale rapporteringstool ontwikkeld.

Opsporen criminele organisaties

In de Zonale Veiligheidsraad zal aan de bevoegde gerechtelijke instanties gevraagd worden om specifieke aandacht te besteden aan het opsporen van criminele organisaties of personen die kraken op een georganiseerde manier faciliteren of kraakpanden ter beschikking stellen.

Uitbreiding nachtopvang

Het aanbod in de nachtopvang zal nauwkeurig opgevolgd worden en indien nodig uitgebreid. We moeten immers absoluut voorkomen dat gezinnen de nacht op straat dienen door te brengen.

Leegstand aanpakken

Het vermijden van leegstand is een essentieel element in een krachtdadig anti-kraak beleid. Daarom zal leegstand sneller opgespoord worden en wordt het omzeilen van de leegstandtaks aangepakt. Het laten kraken van een pand om aan de leegstandtaks te ontkomen, kan nooit de bedoeling zijn.