Parkeren goedkoper

Parkeren goedkoper

Zo gezegd, zo gedaan. Voor de zomer komt er een verlaging van parkeertarieven in onze stad.

Mathias heeft woord gehouden: het circulatie- en parkeerplan worden aangepast. De sector Coupure krijgt een extra uitweg, het vergunningensysteem voor leveranciers wordt vereenvoudigd en ondergronds kortparkeren wordt goedkoper. Daarmee geven we een antwoord op de gevoerde evaluaties en komen we tegemoet aan signalen van de Gentenaars, van mensen die werken en ondernemen in Gent en van handel en horeca.

De Gentse liberalen waren al langer vragende partij voor een slimme en gerichte aanpassing van de parkeertarieven voor ondergronds kortparkeren. De nieuwe tariefstructuur is duidelijker en eerlijker: voortaan betaal je per half uur in plaats van per uur. Wat je betaalt, sluit beter aan bij de effectieve parkeertijd. De tarieven voor ondergronds kortparkeren in rotatieparkings (Vrijdagmarkt, Sint-Michiels, Reep) en langdurig parkeren in afstandsparkings (Sint-Pietersplein, Tolhuis) gaan naar beneden.

Open Vld Gent doet dus wat het belooft: het circulatieplan en parkeerplan kritisch evalueren, en bijsturen waar nodig. Mathias: “Als Gentse liberalen zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. Het parkeer -en circulatieplan wordt aangepast. Want besturen is ook bijsturen. Slimme en gerichte  bijsturingen waren noodzakelijk. Ook in de toekomst moeten we blijven opvolgen, evalueren en bijsturen.”

Lees hieronder de 13 belangrijkste aanpassingen:

1. We passen de circulatie in de sector Coupure aan. Er komt een bijkomende uitweg via de Rabotstraat. Hiervoor wordt de Hoogstraat, tussen Ramen en de Peperstraat, opnieuw opengesteld in beide richtingen. Om het kruispunt met de Peperstraat veiliger te maken, wordt de Peperstraat eenrichting, weg van de Hoogstraat. Dit moet de PAG-as en Rozemarijnstraat ontlasten van de toegenomen verkeersdrukte.

2. Met een pakket van circulatie-aanpassingen maken we sluipverkeer in de sector Tolhuis zo goed als onmogelijk, terwijl de wijk wel bereikbaar blijft zonder via de Dampoort te moeten passeren.

3. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer pakken we de files op Dok Zuid aan. AWV plaatst in de paasvakantie bijkomende lichten op de rotonde van de Dampoort, zodat de rotonde oprijden gemakkelijker wordt vanuit Dok Zuid. Voor de Kasteellaan gebeurt hetzelfde. Ook op andere plekken komen aanpassingen aan kruispunten en lichtenregelingen (Palinghuizen, Wondelgembrug).

4. We verbeteren de leesbaarheid van de knippen en de grenzen van het autovrij gebied door bijkomende ingrepen op het openbaar domein en bijkomende signalisatie.

5. De knip op het einde van de Burgstraat kan een toegangspoort worden tot het centrale autovrije gebied, op voorwaarde dat het proefproject met een manueel verzinkbaar paaltje in de Begijnengracht succesvol wordt afgerond. Zo garanderen we ook de leefkwaliteit in de Begijnengracht.

6. Er komt er een bijkomende shuttle van P+R Watersportbaan naar de Kouter. De shuttle naar P+R Weba/Decathlon is een succes. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd, met een hogere frequentie in de spits. Er wordt getest of de shuttle kan worden verlengd naar de Zuid.

7. De tarieven van de ondergrondse parkings verlagen. We voeren tarieven in per half uur – hierdoor hoef je voor pakweg 20 minuten van een begonnen uur geen volledig uur meer te betalen, maar slechts een half uur. Verder vereenvoudigen we de tarievenstructuur, namelijk drie mogelijke tarieven: 50 cent per half uur, 90 cent per half uur, of 1 euro per half uur. Dit zorgt voor een gerichte daling van de parkeertarieven.

8. De tarieven van het bovengronds parkeren hebben het beoogde effect: bezoekers en bewoners vinden gemakkelijker parkeerplaats. Er zijn dus geen grote aanpassingen nodig. Het betalend parkeren in de rode zone zal een uur vroeger stoppen – om 23 uur dus, net als in de oranje zone – en de 2 x 15 minuten gratis in zone rood, oranje en geel worden verlengd tot 2 x 20 minuten.

9. Door het vergroten van het betalende parkeergebied, verschuift de parkeerdruk naar de rand. In heel wat gebieden is dit geen probleem, omdat de parkeerdruk daar sowieso laag is, en de stijging van parkeerdruk gemakkelijk kan opgevangen worden. In een paar gebieden (omgeving Oscar Colbrandtstraat in Sint-Amandsberg en Robert Rinskopflaan in Gentbrugge en het centrum) vangen we de extra druk op door meer voorbehouden bewonersplaatsen te voorzien. Alle bewonersplaatsen zullen ook beter aangeduid worden met nieuwe belijning op de grond. Zo lopen minder mensen tegen een boete aan en blijven de plaatsen echt vrij voor bewoners.

10. We maken de bewegwijzering naar de verschillende sectoren in de binnenstad duidelijker door op de stadsring bijkomende signalisatie te plaatsen.

11. Het vergunningensysteem wordt verder vereenvoudigd: voor leveranciers en handelaars vermindert de bewijslast, en kunnen vergunningen worden aangevraagd voor meerdere nummerplaten tegelijk. Voor bewoners wordt de vergunning automatisch verlengd.

12. Vanaf april 2018 start een grote communicatiecampagne door het Mobiliteitsbedrijf en Puur Gent, gericht op zowat de ganse provincie Oost-Vlaanderen.

13. Er komt een interventiekaart voor vakmensen uit de bouwsector. De interventiekaart laat deze specifieke doelgroep toe om op voorbehouden parkeerplaatsen te parkeren tijdens de kantooruren, met een tijdsduurbeperking. Deze kaart is betalend.