Vertraging voor 2 bruggen

Uit 2 parlementaire vragen van Mathias blijkt dat de bouw van zowel de Meulestede- als de Verapazbrug steeds meer vertraging oploopt. ‘Dit is problematisch voor onze stad. Gent is ambitieus en wil vooruit maar wordt op deze manier geremd in haar dynamiek.’

Meulestedebrug: 5 jaar vertraging

Daar waar de aanvang van de werken drie jaar geleden nog voorzien was in najaar 2016 met afronding binnen de 2 jaar, is dit nu reeds januari 2020 met afronding medio 2023

Mathias: “Volgens de minister hadden de werken gefinaliseerd moeten zijn in het najaar van 2018. Nu wordt er gesproken van medio 2023. Op drie jaar tijd heeft dit project dus bijna 5 jaar vertraging opgelopen.”

Verapazbrug: 4 jaar later

In 2014 was voorzien dat de bouwaanvraag eind 2015 ging ingediend worden met afronding van de werken tegen eind 2017. Nu zegt de minister dat de werken pas in de loop van 2019 zullen starten met een geschatte duurtijd van 2,5 jaar.

Mathias: “De oplevering van de brug is dus minstens 4 jaar later dan aanvankelijk voorzien.”

Tijd voor actie!

De vergelijking van de verschillende parlementaire antwoorden van de laatste 3 à 4 jaren leert dat deze projecten steeds weer opschuiven in de tijd.

Mathias: “Dat is erg problematisch, zeker omdat het om langverwachte en cruciale investeringen gaat voor Gent. Iedereen weet dat een beperkte vertraging zich kan voordoen als gevolg van niet-voorziene omstandigheden, maar 4 en 5 jaar is wel echt erg lang. Gent is ambitieus en wil vooruit maar wordt op deze manier geremd in haar dynamiek. Dit duidt op een weinig performante werking van de overheid. Dit kan en moet beter. Ik zal dan ook blijven aandringen bij minister Weyts op het versneld uitvoeren van deze werken die cruciaal zijn voor Gent. Tijd voor actie!”