Zelfrijdende wagen op komst

Mathias wil meer ambitie van de verschillende overheden in ons land inzake de komst van de zelfrijdende wagen. Zelfrijdende auto’s zouden immers heel wat mobiliteitsproblemen in Vlaanderen oplossen.

“In Nederland keurde de ministerraad vorige week een aanpassing van het wetgevend kader goed waardoor grootschalige testen met zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk worden. Ook enkele Duitse deelstaten plannen initiatieven. Het wordt hoog tijd dat ook Vlaanderen in actie schiet”, stelt Mathias. Hij vraagt dat de Vlaamse minister van mobiliteit snel overleg pleegt met zijn federale collega om bijvoorbeeld de wetgeving aan te passen.

Zelfrijdende auto’s zouden heel wat mobiliteitsproblemen in Vlaanderen oplossen. “Daarom mag Vlaanderen de boot niet missen, maar moet het integendeel voorop lopen in de ontwikkeling van deze nieuwe technologie,” zegt Mathias. Hij roept Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op om samen met zijn federale evenknie Jacqueline Galant dringend stappen vooruit te zetten. “Het is tijd dat België en Vlaanderen meer doen dan lippendienst bewijzen aan de zelfrijdende wagen,” aldus Mathias.

Niet achterblijven

“Nederland gaf vorige week een sterk signaal. Wij mogen echter niet achterblijven. We hebben in Vlaanderen de nodige know how inzake innovatie in huis. Vlaanderen is bovendien omwille van het drukke verkeer en de talloze op- en afritten de ideale testomgeving voor proefritprojecten op te starten. Als de zelfrijdende wagen hier kan rijden, kan het overal”, weet Mathias. In het Vlaams Parlement heeft er zich op initiatief van Mathias en zijn collega Peter Van Rompuy (CD&V) overigens een meerderheid gevormd rond een resolutie die actie vraagt in het dossier inzake regelgeving en inzake het ontplooien van proefprojecten in Vlaanderen.

Mathias: “Dat er een politieke meerderheid hiervoor bestaat is een goede zaak, het is nu aan de ministers om hierin actie te ondernemen, opdat deze technologie zich bij ons verder kan ontplooien ” Het federale regeerakkoord maakt overigens expliciet gewag van de ambitie om het juridisch kader voor te bereiden op technologische innovaties in het verkeer. “De basis is dus gelegd. Nu is het tijd voor actie te ondernemen en ambitie te tonen. Plus est en nous in Vlaanderen meneer de minister,” zo besluit Mathias.